Eliminacja Wykluczenia Cyfrowego <br>w Gminie Mogilany

Eliminacja Wykluczenia Cyfrowego
w Gminie Mogilany

Witaj na stronie projektu

Witaj na stronie projektu

Gmina Mogilany wychodząc naprzeciw stale rosnącemu popytowi na usługi cyfrowe podjęła działania mające na celu dotarcie do jak najszerszej liczby osób wykluczonych cyfrowo poprzez pozyskanie dodatkowych środków. Złożony przez Gminę Mogilany wniosek znalazł się na liście rankingowej w Naborze 2012 roku dla Działania 8.3 PO IG. Projekt ma na celu zapewnienie dostępu do Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności co skutkować będzie wyrównaniem szans w dostępie do informacji, wiedzy, alternatywnych sposobów zdobywania kwalifikacji.

Realizowany przez samorząd projekt jest bardzo ważny, zwłaszcza, że w przyszłości przyniesie wszystkim olbrzymie korzyści. Są one widoczne szczególnie u dzieci i młodzieży – bez tej inicjatywy wiele z nich nigdy nie miałoby dostępu do Internetu i nowoczesnych technik informatycznych.

Rodziny uczestniczące w projekcie zostały wyłonione według ściśle określonych kryteriów. Pod uwagę brano: dochód na członka rodziny, korzystanie z systemu opieki społecznej oraz stypendiów socjalnych. W przypadku osób niepełnosprawnych dochody nie były istotne. Beneficjenci ostateczni projektu zostali wybrani zgodnie z kryteriami zawartymi w „Szczegółowym opisie priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007–2013”. Pełna informacja o naborze wraz z formularzem zgłoszenia były dostępne w Urzędzie Gminy Mogilany.

Uczestnictwo w projekcie „Eliminacja wykluczenia cyfrowego w  Gminy Mogilany ” jest bezpłatne. Planowany termin zakończenia trwałości projektu to październik 2019 r. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.

Całkowita wartość projektu wynosi 2 393 835,00 PLN zł, Projekt w całości finansowany jest w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” Oś Priorytetowej: „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *